Merhaba Hoş Geldiniz ! Whatsapp Destek Hattı - 0545 472 22 56Üye GirişiÜye Ol

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Sitemizi kullanan ve sitemizden alışveriş yapan kullanıcılarımız aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılmaktadır. Taraflar iş bu sözleşmeyi kabul ettiklerinde sözleşmede bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında ve iş bu sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1.KONU

İş bu sözleşmenin konusu www.depo.evimbura.com internet sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanma şartları ve aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.TARAFLAR

2.1. Evimbura, www.depo.evimbura.com internet sitesi üzerinden, genel itibarı ile Tüketici Hukuku Mevzuatında tanımlanan elektronik ticaret hizmeti sunan ve bu sitenin yazılımsal ve tasarımsal tüm haklarının sahibi olan firmadır. Bundan böyle “EVİMBURA” olarak anılacaktır.

2.2. www.depo.evimbura.com internet sitesi, çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu EVİMBURA’ya ait bir web sitesidir. (Bundan böyle “SİTE” olarak anılacaktır.)

2.3. Üye, wwww.depo.evimbura.com internet sitesinden hizmet ve ürün almak isteyen, 18 yaşını doldurmuş olan, üyelik formunu eksiksiz doldurmuş ve üyeliği onaylanan gerçek ve tüzel kişidir. ( Bundan böyle “ÜYE” olarak anılacaktır. ) “

2.4. Kullanıcı, SİTE’yi ziyaret eden kişidir. (Bundan böyle “KULLANICI” olarak anılacaktır.)

3.HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1. ÜYE, SİTE’ye üye olurken verdiği kişisel bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu ve SİTE’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. ÜYE, EVİMBURA tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi, üçüncü kişiler ile paylaşamaz. Söz konusu şifreyi kullanma hakkı yalnızca ÜYE’nin kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından EVİMBURA’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı EVİMBURA’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat hakkı saklıdır.

3.3. ÜYE, SİTE’yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ÜYE’yi bağlayacaktır.

3.4. ÜYE, SİTE’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, ÜYE başkalarının hizmetleri kullanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde ( spam, truva atı, virüs vb. ) bulunamaz.

3.5. SİTE’de ÜYE’ler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler tamamen ÜYE’lerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşünceler nedeniyle üçüncü kişilerin veya üyelerin uğrayacağı zararlardan dolayı EVİMBURA’nın bir sorumluluğu bulunmamaktadır. EVİMBURA’nın da bu görüş ve düşünceler nedeniyle uğrayabileceği zararlardan kaynaklı tazminat hakkı saklıdır.

3.6. EVİMBURA, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye verilerine gelebilecek zararlardan sorumlu olmayacaktır. ÜYE, sitenin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden EVİMBURA’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. ÜYE, diğer kullanıcıların verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ÜYE’ye aittir.

3.8. ÜYE, Kullanıcı Sözleşmesi’ni ihlal etmesi durumunda oluşabilecek hukuki ve cezai sorumluluklardan yalnızca kendisi sorumludur. Bu ihlal nedeniyle durumun hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde EVİMBURA’nın ÜYE’den, Kullanıcı Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. EVİMBURA her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde ÜYE’nin üyeliğini silme, ÜYE’ye ait verileri ve bilgileri silme hakkı vardır. ÜYE iş bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda EVİMBURA’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. SİTE’nin yazılımı ve tasarımı EVİMBURA’nın mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. SİTE’de adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. İş bu SİTE’nin sahibi EVİMBURA’dır. SİTE’de bulunan bilgiler yazılar resimler markalar slogan ve diğer işaretler,sayfa düzeni, sitenin sunumu gibi bilgiler sınai ve fikri mülkiyet hakları çerçevesinde korunmaktadır. SİTE sayfalarına ilişkin her türlü bilgi (veri tabanı, web sitesi, html kodları, software-code’ları) ve SİTE içeriğinde bulunan bilgilerin (ürünlerin, tasarımların, resimlerin, yazıların, imgelerin, videoların, dosyaların, katalogların, listelerin) kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kanalları kullanılarak gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır.

3.12. ÜYE ve KULLANICI, Madde 3.11.’de belirtilen ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri gerekse de başka yollarla EVİMBURA ile doğrudan ya da dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.13. EVİMBURA tarafından SİTE’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde SİTE’ye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol ( IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi bir takım bilgiler toplanabilir.

3.14. EVİMBURA, ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ve EVİMBURA’nın haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. EVİMBURA, SİTE üzerinden kullanıcılar ve üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Kullanıcıların ve üyelerin kimlik, adres, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerini de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

3.16. SİTE’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE siteyi kullanmasıyla, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.17. EVİMBURA, SİTE’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar. EVİMBURA, SİTE üzerinden sunulan hizmetlerin kapsamı ve niteliği konusunda tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri sitede yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.18. EVİMBURA sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler sonucunda; SİTE üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin kesintiye uğraması, hata, ihmal ,kesinti , silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3.19. EVİMBURA, Kullanıcı Sözleşmesi’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm ÜYE'ler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.20. Taraflar EVİMBURA’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.21. ÜYE'ler, sözleşmeyi onaylamakla verdikleri e-posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMSleri almayı kabul etmiş sayılırlar.

3.22. SİTE üzerinden link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da bu web sitelerinin kullanılması sonucunda doğabilecek her türlü sorumluluk KULLANICI’nın kendisine aittir.

3.23. EVİMBURA, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak ÜYE ve KULLANICI bu sözleşmeyi kısmen veya tamemen başka bir tarafa devredemez.

3.24. Hukuken mücbir sebep sayılan durumlarda, EVİMBURA iş bu Kullanıcı Sözleşmesi’nin koşullarını geç yerine getirmekten ya da yerine getirememesinden dolayı sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar EVİMBURA açısından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilemeyecek veya bu durumlar için EVİMBURA’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

4.SÖZLEŞMENİN FESHİ

İş bu sözleşme ÜYE’nin üyeliğini iptal etmesi veya EVİMBURA tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. EVİMBURA, ÜYE’nin Kullanıcı Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda ÜYE’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilme hakkına sahiptir.

5.İHTİLAFLERİN HALLİ

İş bu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.YÜRÜRLÜK

ÜYE’nin, üyelik kaydı yapması ÜYE’nin Kullanıcı Sözleşmesi’de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İş bu sözleşme ÜYE’nin ÜYE olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. EVİMBURA dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir değişiklikler sitede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.


Anasayfa - Kullanıcı Sözleşmesi - Gizlilik Politikası - İade İşlemleri - Hakkımızda - İletişim

EvimBura Tasarım - EvimBura - EvimBura Blog